Bio

Djane Missberry je slovenskß djka, ktorß svoje cÝtenie hudby a rytmov pri vyst˙peniach pretvßra do kreatÝvnych mixov plnřch pozitÝvnej energie. Inklinuje preva×ne k deepovejÜÝm ×ßnrom ako je deep house, deep tech a deep techno. Kombinßcia hutnej basovej linky a slßkovřch nßstrojov, ktorÚ miluje, dodßva jej mixom nezameniteżnř podpis.Missberry je architektka a djing je pre ˛u ´alÜia cesta v umenÝ ako vyjadriŁ svoje pocity a emˇcie inak ne× architekt˙rou a dizajnom. Jej vyst˙penia s˙ plnÚ pozitÝvnej energie a zmesi ˙×asnej house music.

Jej sety sa vysielaj˙ vo svetovo znßmom Ibiza Global Radio a mnohřch inřch podcastoch. S mekkou taneŔnej hudby ju spßja aj hranie na×ivo v Üt˙diu Ibiza Global Radia, priamo na ostrove Ibiza. Odohrala tu viacero setov, ktorÚ boli vysielanÚ cez internet ale aj do Úteru na baleßrskych ostrovoch ako aj v televÝzii Ibiza Global TV.Je s˙ŔasŁou zoskupenia Cream Biscuit ľ Underground Music, kde s AndrÚ Tribale tvoria neoddeliteżn˙ s˙ŔasŁ tejto formßcie a veżmi dobre sa dopň˛aj˙. Hrßva na r˘znych eventoch po Slovensku aj v zahraniŔÝ a momentßlne mß rezident˙ru v exkluzÝvnom podniku SaSaZu.Za veżkř ˙spech mo×no pova×ovaŁ ˙ŔasŁ v najvńŔÜej svetovej dj s˙Ła×i BURN Residency 2017. V rßmci Slovenska z mno×stva s˙Ła×iacich vyhrala prvÚ miesto a třm sa zaradila medzi top 26 z celÚho sveta pre tento roŔnÝk. Post˙pila do bootcamp-u na ostrove Ibiza, kde reprezentovala Slovensko.